Isikuandmete kaitse koolitus töötajatele

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) on tööandjad kohustatud korraldama töötajatele regulaarseid andmekaitsealaseid koolitusi ja kontrollima töötajate teadlikust.

Varustage oma töötajad vajalike teadmistega, kuidas isikuandmeid käsitleda ja järgida isikuandmete kaitse üldmääruse põhimõtteid, pakkudes põhjaliku ja efektiivset andmekaitsealast koolitust. Meie kursusesarja lõpuks õpivad töötajad tundma ära olukordi, kus GDPR tuleb mängu ja oskavad teha õigeid otsuseid, kui nad puutuvad kokku andmetega, mis kuuluvad GDPR-i alla.

Interaktiivsed materjalid

Meie koolitused on koostatud selliselt, et õpilased oleksid alati kaasatud õppeprotsessi ja mõtleksid kaasa.

Tähelepanu säilitamine

Meile ei meeldi tuimad koolitused, mille ajal tuleb uni peale. Koostasime oma koolitused selliselt, et õpilane oleks alati fokuseeritud ja kaasatud.

Vali ise aeg

Enam ei pea koguma töötajaid suurtesse klassidesse, tegema keerulisi ettevalmistusi ja häirima tööprotsesse. Iga õpilane saab ise valida millal tal on mugav koolitus läbida.

Meie kursused

Vali kursused, mis sobivad kokku töötaja spetsiifiliste tööülesannetega.